SEÇME SEÇİLME VE SİYASİ FAALİYETTE BULUNMA ÖZGÜRLÜĞÜ

Seçme, Seçilme ve Siyasi Faaliyette Bulunma Hakkına Dair Emsal Kararlar

 

 

Milletvekili Seçilme Sonrasında Tutukluluğun Devamının Siyasi Faaliyet ve Temsil Hakkını Engellemesi

Anayasa’nın 67. maddesinde seçme, seçilme ve bağımsız olarak veya bir siyasi parti içinde siyasî faaliyette bulunma hakkı güvence altına alınmıştır. Yasama yetkisinin sahibi olan parlamento ve onu oluşturan milletvekilleri anayasal sınırlar içinde toplumda var olan farklı siyasi görüşlerin (...) Devamı için tıklayınız.

İlgili Kararlar
(Mustafa Ali Balbay, B. No: 2012/1272, 4/12/2013)
(Mehmet Haberal, B. No: 2012/849, 4/12/2013)

 

Yasama Dokunulmazlığına İlişkin Anayasa'nın Geçici 20. Maddesinin Yargı Makamlarınca Anayasa'nın Sözüne Uygun Yorumlanmaması

Anayasa'nın 83. maddesinin "Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili, Meclisin kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz" biçimindeki ikinci fıkrasının birinci cümlesinin (...) Devamı için tıklayınız.

İlgili Kararlar
(Kadri Enis Berberoğlu (2) [GK], B. No: 2018/30030, 17/9/2020)

 

Anayasa Mahkemesi İhlal Kararının Uygulanmaması

Anayasa Mahkemesi, ihlalin ve sonuçlarının nasıl giderileceğine hükmederek kararı gerekli işlemlerin tesis edilmesi için ilgili mercilere gönderir. Bir temel hak ve özgürlüğün ihlal edildiğine karar verildikten sonra bu kararın gereğinin yerine (...) Devamı için tıklayınız.

İlgili Kararlar
(Kadri Enis Berberoğlu (3) [GK], B. No: 2020/32949, 21/1/2021)

 

Anayasa’nın 14. Maddesi Kapsamına Giren Suçlara İlişkin Olarak Yargı Makamlarının Anayasa'ya Uygun Yorum Yapmalarına İmkân Verecek Açıklıkta Anayasa veya Kanun Hükmünün Bulunmaması

Anayasa'nın "Temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılamaması" başlıklı 14. maddesindeki durumlar kapsamında görülen bir suç soruşturması ve kovuşturması nedeniyle yetkili adli makamlarca yasama dokunulmazlığının (...) Devamı için tıklayınız.

İlgili Kararlar
(Ömer Faruk Gergerlioğlu [GK], B. No: 2019/10634, 1/7/2021)
(Figen Yüksekdağ Şenoğlu ve diğerleri, B. No: 2016/39759, 30/3/2022)

 

Kırca Hukuk Bürosu
Tüm Hakları Saklıdır ©