ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ

Örgütlenme Özgürlüğüne Dair Emsal Kararlar

 

 

Sendikal Faaliyetlere İzin Verilmemesi

Grev hakkı sendika hakkının bir parçası olarak sendikaların üyelerinin menfaatlerini korumak için kullanabileceği en önemli yollardan birisidir. Anayasa Mahkemesi grev hakkını maddede ifade edildiği biçimiyle toplu iş (...) Devamı için tıklayınız.

İlgili Kararlar
(Kristal-İş Sendikası [GK], B. No: 2014/12166, 2/7/2015)
(Birleşik Metal İşçileri Sendikası, B. No: 2015/14862, 9/5/2018)

 

Sendika Hakkına Yönelik Müdahalenin Kanuni Olmaması

Anayasa'nın 51. maddesinde, hiç kimsenin bir sendikaya üye olmaya ya da üyelikten ayrılmaya zorlanamayacağı hükmü yer almaktadır. Maddenin amir hükmünden de anlaşılacağı üzere sendika hakkının sürdürülebilmesi ancak bu (...) Devamı için tıklayınız.

İlgili Kararlar
(Hüseyin Ercan, B. No: 2018/11352, 8/9/2021) (Kamu görevinden ihraca bağlı olarak sendikal faaliyetlerin sınırlanması)
(Nigar Hürel ve diğerleri, B. No: 2017/16800, 22/11/2022) (Aile hekimliği-ihtar puanı düzenlemesi)

 

Örgütlenme Özgürlüğü Kapsamındaki Faaliyetlerin Terör Örgütü Üyeliği ile Bağının İlgili ve Yeterli Bir Gerekçe ile Ortaya Konulmaması

Örgütlenme özgürlüğü kapsamında kalan eylemlerin terör örgütü üyeliği suçundan mahkumiyette delil olarak kullanılması örgütlenme özgürlüğüne yönelik açık bir müdahaledir. (...) Devamı için tıklayınız.

İlgili Kararlar
(Ahmet Urhan, B. No: 2014/13961, 9/10/2019)
(Celal Mezarcı ve diğerleri, B. No: 2014/12781, 10/12/2019)

 

Kamu Görevlilerinin Sendikal Faaliyetlerinin İdari İşlemler veya Yaptırımlar Yoluyla Engellenmesi

Anayasa Mahkemesi kararlarında, genel olarak örgütlenme özgürlüğünün ve özel olarak da sendika hakkının Anayasa’da benimsenen temel değerlerden biri olan demokrasiyi somutlaştıran özgürlükler arasında yer aldığını ve demokratik (...) Devamı için tıklayınız.

İlgili Kararlar
(Tayfun Cengiz, B. No: 2013/8463, 18/9/2014)
(Ayşe Yılmaz, B. No: 2013/8805, 6/1/2015)

 

Örgütlenme Özgürlüğüne Yapılan Müdahalelerle İlgili Şikâyetlerin İncelenmesinde Devletin Pozitif Yükümlülüğü

Sendika hakkı, çalışanların özgürce sendika kurabilmesini, kendi özgür iradeleriyle herhangi bir kaygı taşımadan sendikaya üye olabilmesini ve sendikal faaliyette bulunabilmesini gerektirmektedir. (...) Devamı için tıklayınız.

İlgili Kararlar
(Anıl Pınar ve Ömer Bilge, B. No: 2014/15627, 5/10/2017)
(Arif Sami Cebeci ve diğerleri, B. No: 2016/6350, 28/5/2019)

 

Siyasi Parti Kongresi Yapılmaması Nedeniyle Verilen İdari Para Cezalarına İlişkin Mevzuatın Kanunilik Kriterini Sağlamaması

Siyasi partilere uygulanan bir dizi idari yaptırım da örgütlenme özgürlüğüne yönelik müdahale olarak görülmüştür. Siyasi partilere Anayasa Mahkemesi tarafından uygulanan yaptırımlar, Anayasa Mahkemesi kararlarının bireysel (...) Devamı için tıklayınız.

İlgili Kararlar
(Metin Bayyar ve Halkın Kurtuluş Partisi [GK], B. No: 2014/15220, 4/6/2015)
(Deniz Dönmez ve diğerleri, B. No: 2014/4663, 9/6/2016)

 

Sendika Hakkıyla Bağlantılı Olarak Ayrımcılık Yasağının İhlali

Örgütlenme özgürlüğü, bireylere topluluk hâlinde siyasal, kültürel, sosyal ve ekonomik amaçlarını gerçekleştirme imkânı sağlar. Sendika hakkı da çalışanların; bireysel ve ortak çıkarlarını korumak amacıyla bir araya gelerek (...) Devamı için tıklayınız.

İlgili Kararlar
(Remezan Orak ve diğerleri, B. No: 2013/2229, 3/2/2016)

 

Siyasi Parti Üyeliği Nedeniyle Makul Süre Tanınmadan Devlet Memurluğundan Çıkarılma

Devlet memurlarının tarafsız olma yükümlülüğü aynı zamanda devletin tarafsızlığı anlamına gelmektedir çünkü devlet tarafsızlığını ancak devlet memurlarının görevlerini icrası vesilesiyle yerine getirebilir. Bu bağlamda (...) Devamı için tıklayınız.

İlgili Kararlar
(Ali Kuş [GK], B. No: 2017/27822, 10/2/2022)

 

Dernek Faaliyetlerinin Demokratik Toplum Düzeninin Gereklerine Uygun Olmaksızın Sınırlandırılması

Örgütlenme özgürlüğü, bireylerin kendi menfaatlerini korumak için kendilerini temsil eden kolektif bir oluşum içinde bir araya gelme özgürlüğünü ifade etmektedir. Örgütlenme özgürlüğünün bir şekli veya özel bir yönü olan dernek (...) Devamı için tıklayınız.

İlgili Kararlar
(Mehmet Salim Erdal, B. No: 2019/11893, 2/3/2022)

 

Kırca Hukuk Bürosu
Tüm Hakları Saklıdır ©