Anayasa Mahkemesi C. Atalay Kararı Gerekçesi

AYM'nin Gezi davasından 18 yıl hapis cezası alan TİP Milletvekili Can Atalay hakkındaki ihlal kararına uyulmaması üzerine verdiği ikinci ihlal kararının gerekçesi açıklandı. Yüksek Mahkeme, "Anayasa Mahkemesi kararına uyulmamasına" şeklinde karar veren Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin “Türk hukukunda bulunmayan bir karar verdiğine” vurgu yaparak, kararın ;  “Anayasa ve Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu Hakkındaki Kanun'a aykırı olduğu gibi 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nda veya diğer kanunlarda bulunmayan bir karar türüdür. Böyle bir karar  için bireysel başvurularda verdiği hak ihlali kararlarının herhangi bir yargısal merci tarafından inceleme ya da denetlemeye tabi tutulamayacağını , Mahkemelerin AYM kararını uygulamaktan hiçbir şekilde kaçınamayacağını ve "keyfi kararlara" müsaade edilemeyeceğini belirten AYM, Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığının  yargısal makamlar tarafından tartışılamayacağını vurguladı. Ayrıca, Kararı uygulamayan yerel Mahkeme ve Yargıtay' üyelerinin  Anayasa'ya açıkça aykırı hareket ederek suç işlediklerine de işaret etti. “Sonuç olarak, mahkemelerin izlemiş olduğu yöntem, başvurucuyu yargılama güvencelerinden tümüyle yoksun bırakmıştır. Başka bir ifadeyle yeniden yargılama dosyası görevi ve yetkisi olmayan bir mahkemece karara bağlanarak Anayasa'nın 142. maddesinin amir hükmüne ve Anayasa'nın 37. maddesinde yer alan tabii hâkim ilkesine açıkça aykırı hareket edilmiştir, keyfi kararlara müsade edilemez ”  tümcesiyle bağlanan kararla demokrasi, hak ve özgürlükler bakımından az da olsa öğreti niteliğinde bir karara  daha  imza atılmıştır.  

 

 

 

 

 

Kırca Hukuk Bürosu
Tüm Hakları Saklıdır ©