DİN VE VİCDAN ÖZGÜRLÜĞÜ

Din ve Vicdan Özgürlüğüne Dair Emsal Kararlar

 

 

Ebeveynlerin Eğitim ve Öğretimde Dinî ve Felsefi İnançlarına Saygı Gösterilmesini İsteme Hakkı

Anayasa'nın 24. maddesinde "Din kültürü ve ahlâk öğretimi ilk ve ortaöğretim kurumlarında okutulan zorunlu dersler arasında yer alır." denilmektedir. Anayasa'da bu hüküm için bir istisna da öngörülmemiştir. Bu nedenle Türkiye'deki tüm ilk ve ortaöğretim kurumlarında din kültürü ve ahlak öğretimi yapılması zorunludur. Bu anlamda zorunlu din kültürü ve ahlak öğretimi için (...) Devamı için tıklayınız.

İlgili Kararlar
(Hüseyin El ve Nazlı Şirin El [GK], B. No: 2014/15345, 7/4/2022)

 

Ceza İnfaz Kurumunda Tutulanlara Kur’an-ı Kerim Nüshasının Verilmemesi

Din ve vicdan özgürlüğü Anayasa’nın 2. maddesinde ifadesini bulan demokratik devletin vazgeçilmez unsurlarındandır. Dolayısıyla demokratik toplumdaki vazgeçilmez öneminden dolayı bu özgürlüğe müdahale edebilmek için her durumda zorlayıcı toplumsal ihtiyacın var olduğu gösterilebilmelidir. (...) Devamı için tıklayınız.

İlgili Kararlar
(Ahmet Sil, B. No: 2017/24331, 9/5/2018)
(Furkan Aktaş, B. No: 2017/27587, 11/12/2019)

 

Başörtüsü Yasağının Kanuni Dayanağının Olmaması

Anayasa Mahkemesi başvuruculara uygulanan müdahalelerin niteliğine göre eğitim hakkı ve ayrımcılık yasağı yönünden de ihlallere hükmettiği yukarıda künyeleri gösterilen kararlarda ayrıca din ve vicdan özgürlüğü bakımından söz konusu müdahalelerin “kanunilik” kriterini karşılayamadığı sonucuna da ulaşmıştır. (...) Devamı için tıklayınız.

İlgili Kararlar
(Tuğba Arslan [GK], B. No: 2014/256, 25/6/2014)
(Sara Akgül [GK], B. No: 2015/269, 22/11/2018)

 

Dini İnanç Gereği Giyilen Kıyafet veya Başörtüsüne Karşı Yapılan Müdahalenin Zorunlu Toplumsal İhtiyaca Dayanmaması

Anayasa'nın 24. maddesinin ilk fıkrasında herkesin, vicdan, dinî inanç ve kanaat özgürlüğüne sahip olduğu belirtilmiş, ikinci fıkrasında da bu özgürlüğün doğal bir sonucu olarak özgürlüklerin kötüye kullanılmasını yasaklayan 14. madde hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla ibadetin, dinî ayin ve törenlerin serbest olduğu vurgulanmıştır. Üçüncü fıkrada, kimsenin, ibadete, dinî ayin ve törenlere (...) Devamı için tıklayınız.

İlgili Kararlar
(Esra Nur Özbey, B. No: 2013/7443, 20/5/2015)
(B.S., B. No: 2015/8491, 18/7/2018)

 

Devletin Dinî Cemaatlerin veya Dinsel Azınlık Gruplarının Din ve İnançlarından Kaynaklanan Uygulama Davranışlarına Müdahalesi

Din özgürlüğüne yapılan bir müdahale, zorunlu bir toplumsal ihtiyacı karşılamıyorsa ya da zorunlu bir toplumsal ihtiyacı karşılamakla birlikte orantılı değilse demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun bir müdahale olarak değerlendirilemez.(...) Devamı için tıklayınız.

İlgili Kararlar
(Levon Berç Kuzukoğlu ve Ohannes Garbis Balmumciyan [GK], B. No: 2014/17354, 22/5/2019)

 

Kırca Hukuk Bürosu
Tüm Hakları Saklıdır ©