Sacco ile Vanzetti' den Erdal'a

Çevremde olan biteni daha bir anlamak adına  son günlerde Fransız Devrim Tarihi ve Avrupa Tarihi'ni  okur oldum. Oralarda yaklaşık üç yüz yıl önce kıvılcımlanan hak ve özgürlükler mücadelesinin buralarda  yeni yeni boy göstermesi, teolojik doğmalara  , aydınlanmaya  kapalı ve  Rönesansı yaşamayan coğrafyaya bağlanıyor olsa da , salt bu neden yeterli olmayacaktır..  Toplumsal yaşamın marşına basıldığından  bu yana,  yaşananların genel anlamda " sınıf mücadelesi" başlığı altında açıklanabileceği gerçekliği karşısında,  yolumuzun uzun , kavgaların boyut değiştirse de sürüp gideceği anlaşılıyor. Bu bağlamda hangi sosyo-ekonomik evrede yaşanırsa yaşansın, o günlerdeki  ilkel "öç alma" mekanizmalarından başlayarak, sürgünler , giyotin, sehpa uygulamaları ile korunmaya çalışılan kurulu iç dış, sömürü düzenini, hayat bulduğu zeminlerde hiç kuşkunuz olmasın  fırsat buldukça yaşanacaktır.   

Sokrates'ten Emil ZOLA'ya   Çiçero'dan  Bartelemeo Vanzetti'ye adını anmadığım onlarcası, binlercesi  , hak, adalet ve eşitlik adına dönemlerinin kurulu düzenlerine karşı duruşlarını hep yaşamlarıyla ödediler.  Anımsarsınız. Dolarların emrindeki adalete kurban edilen  iki devrimci, Sacco ile Vanzetti  niceleri gibi elli yıl sonra  masumiyetleri ilan edilenler arasına katıldılar.

43 yıl önce bugün, 12 Eylül Cuntası yargısı tarafından   17 yaşında !.. , yaşı büyütülerek  idam edilen  Erdal EREN'i  anıyor insanlar.  Erdal'lar unutulmadı ve unutulmazlar . Ama canavarca ve sapkın duygularla çocuk yaşta bir fidanı yaşamdan koparıp alanlar şimdi neredeler? Bileniniz var mı?..Özer KIRCA

Kırca Hukuk Bürosu
Tüm Hakları Saklıdır ©